Remarketing Nedir? Nasıl Kullanmalıyız?

Reamarketing, daha önce web sitenizi ziyaret etmiş olan bir kullanıcının; sitenizde gezdiği sayfalarla veya incelediği ürünlere ilgili reklamları, sitenizden ayrıldıktan sonra diğer internet alanlarında görmesidir. Peki, Reamarketing nasıl uygulanır?Bu pazarlama modeli, sitenizi ziyaret eden kullanıcıları Cookie (çerez) ile kategorilere ayırarak, sitenizden ayrılıp başka sayfalara yönelseler bile ziyaret ettikleri diğer sitelerde sizin reklamlarınızı görürler. Buna da Re-marketing (yeniden pazarlama) denir.
Bunun uygulanma nedeni ise kullanıcının üründen vazgeçip sitenizi terk ettikten sonra, başka sitelerde karşısına çıkıp bilinç altına mesaj vererek ürünü almaya teşvik etmesidir.

Diğer avantajı ise, kullanıcının sürekli olarak karşısına çıktığından markanın reklamının yapılması ve kitlelerde oluşan marka bilinirliğinidir. Bu şekilde, kullanıcı gözünde marka bilinci oluşturarak güveni sağlayıp, bir alışveriş yapacağı zaman sizi tercih etmesini sağlamış olursunuz.

Nasıl Uygulanır?

Yeniden pazarlama reklamları hazırlanırken önceden oluşturulan Re-marketing kodu web sitesine eklenmektedir.

Bu kod ile potansiyel müşterileriniz web sitenizde dolaştığında, tarayıcıları üzerinden bilgisayarlarına bir Cookie gönderilerek etiketlenme yapılmış olur.
Sonrasında önceden etiketlenen kullanıcılar için, ilgi alanları hedef alınarak düzenlemeler yapılır.

Bu kullanıcılar için özel içerikler hazırlanarak yeniden pazarlama etiketi ile potansiyel müşteriler, diğer web sitelerinde gezerken bile sizin reklamlarınızı görmüş olurlar.