PHP'nin number_format () İşleviyle Sayıların Biçimlendirilmesi

PHP'nin number_format()işlevi, kullanıcıya gösterilecek sayıları biçimlendirmenin kolay bir yolunu sizlere sunar. Binlerce virgülle veya diğer ayırıcılarla ayırabilir, ondalık nokta karakterini seçebilir ve görüntülenecek ondalık basamak sayısını seçebilirsiniz.

PHP'nin number_format () İşleviyle Sayıların Biçimlendirilmesi

Bir Web sayfasında numara görüntülerken, numarayı kolay okunur bir şekilde biçimlendirmek güzel ve dikkat çekici durmaktadır. Örneğin: 123,456.78, 123456.784321'den okunması daha güzeldir. 

PHP'nin number_format()işlevi, kullanıcıya gösterilecek sayıları biçimlendirmenin kolay bir yolunu sunar. Binlerce virgülle veya diğer ayırıcılarla ayırabilir, ondalık nokta karakterini seçebilir ve görüntülenecek ondalık basamak sayısını seçebilirsiniz.
 

Temel Sayıları Biçimlendirme

En temel biçiminde number_format() işlevi, biçimlendirmek için bir sayı kabul eder ve binlerce grubun arasında, virgüllerle en yakın tam sayıya yuvarlayarak biçimlendirilmiş sayıyı içeren bir dizine döndürür:
 

$myNumber = 1234567.89;
// Displays "1,234,568"
echo number_format( $myNumber );

Number_format()  işlevi, ayırıcı karakterleri içeren bir dizeye döndürdüğünden, number_format() çıktısını diğer matematik işlevleriyle birlikte sayısal bir değer olarak kullanamazsınız. Bu nedenle, tüm hesaplamalarınızı orijinal sayısal değer üzerinde yapmalısınız. Değeri kullanıcıya sunmaya hazır olduğunuzda yalnızca number_format() dizgesine dönüştürdüğünüzden emin olun.

Ondalık Basamak Sayısını Belirleme

Biçimlendirilmiş sayıya ondalık basamak eklemek için, ikinci argüman olarak eklenecek ondalık sayısını belirtin. number_format() işlevi sayıyı belirtilen ondalık sayıya göre yukarı veya aşağı yuvarlar:
 

$myNumber = 123456.784321;
// Displays "123,456.78"
echo number_format( $myNumber, 2 );
// Displays "123,456.8"
echo number_format( $myNumber, 1 );

Farklı Ayırıcılar Kullanmak
number_format()işlevi, varsayılan olarak ondalık sayı için bir nokta ve binlik ayırıcı için bir virgül kullanır. Farklı ayırıcılar kullanmak için, yeni ondalık nokta ayırıcıyı üçüncü argüman olarak ve yeni binlerce ayırıcıyı dördüncü argüman olarak iletin.
Aşağıdaki örnek, Fransız sözleşmesini kullanan bir sayının görüntüleri:

$myNumber = 123456.784321;
// Displays "123 456,78"
echo number_format( $myNumber, 2, ',', ' ' );

İngilizce notasyonda 2 ondalık basamağa yuvarlanmış bir sayı görüntülemek istiyorsanız, ancak binlerce ayırıcı olmadan, aşağıdakileri yazabilirsiniz:

$myNumber = 123456.784321;
// Displays "123456.78"
echo number_format( $myNumber, 2, '.', '' );

Bilgisayarın ondalık basamak ve binlik ayırıcı için geçerli yerel ayarları bulmak için PHP localeconv() işlevini kullanabilirsiniz.

number_format () işlevi , sayıları okunması kolay bir biçimde görüntülemek için basit bir yol sunar. Number_format () 'ı nasıl arayacağınızı, gösterilecek ondalık sayısının nasıl belirleneceği ve farklı bir binlerce ayırıcı ve ondalık nokta kullanılarak sayıların nasıl görüntüleneceği gibi konularda bilgi sahibi olmanızı sağlar.