PHP'de Diziler Yaratmak

Çoğu programlama dili gibi PHP de diziler oluşturmanıza izin verir. Diziler, bir veri tabanındaki kayıtlar gibi büyük miktarlarda verilerle birlikte çalışmanız veya birlikte ilgili verileri gruplandırmanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

PHP'de Diziler Yaratmak

Çoğu programlama dili gibi PHP de diziler oluşturmanıza izin verir. Dizi, aynı anda birçok değeri tutabilen özel bir değişken türüdür ve tümü tek bir değişken adıyla erişilebilir.

Diziler, bir veri tabanındaki kayıtlar gibi büyük miktarlarda verilerle birlikte çalışmanız veya birlikte ilgili verileri gruplandırmanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.
Bu yazımızda aşağıdaki maddeleri göreceksiniz;

 • PHP dizilerinin nasıl çalıştığını ve neden yararlı oldukları,
 • Dizinlenmiş diziler ve ilişkisel diziler arasındaki farkı,
 • PHP betiklerinde nasıl diziler oluşturulur.
   

Diziler Nasıl Çalışır?

Daha önce gördüğünüz gibi, diziler birden fazla değer tutabilen değişkenlerdir. PHP'deki dizilerle ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Bir dizi, hiçbir değer içermeyen, herhangi bir sayıdaki değeri tutabilir.
 • Bir dizideki her değere bir öge adı verilir .
 • Her ögeye, sayısal veya dize değeri olan dizini üzerinden erişirsiniz . Bir dizideki her eleman kendi benzersiz dizinine sahiptir.
 • Bir öge, bir tamsayı, bir dize veya bir Boolean gibi herhangi bir değer türünü saklayabilir. Bir dizideki türleri karıştırabilirsiniz - örneğin, ilk öge bir tamsayı içerebilir, ikincisi bir dize içerebilir, vb.
 • Bir dizinin uzunluğu , dizideki ögelerin sayısıdır.

Diziler Neden Kullanışlıdır?

PHP'deki diziler, aşağıdakiler dahil birçok avantaj sunar:

 • Değiştirmeleri kolaydır. Bir diziye öge eklemek, kaldırmak; ayrıca bir öğenin değerini okumak ve değiştirmek kolaydır.
 • Aynı anda birçok değerle çalışmak kolaydır. Bir dizideki tüm ögeler arasında kolayca geçiş yapabilir, döngü içinde hareket ederken her bir ögenin değerini okuyabilir veya değiştirebilirsiniz.
 • PHP size birçok dizi ile ilgili fonksiyonlar sunar. Örneğin, dizi ögelerini hızlı ve kolay bir şekilde sıralayabilirsiniz;  belirli değerler veya endeksler için dizileri arayıp ardından dizileri bir araya getirebilirsiniz.

Dizinlenmiş Diziler ve İlişkisel Diziler
PHP iki tür dizi oluşturmanıza olanak sağlar:

 • Dizinlenmiş dizilerin sayısal dizinleri vardır. Genelde, dizine alınmış bir dizideki dizinler sıfırdan başlar, bu nedenle ilk öge 0'ın bir dizinini, ikincisi 1'in bir dizinini vb. Genellikle, bir demet veriyi belirli bir sırada saklamak istediğinizde, dizine alınmış bir dizi kullanırsınız.
 • İlişkisel diziler dizge dizinlerine sahiptir. Örneğin, bir ilişkisel dizinin bir ögesinde "isim" dizini olabilir, bir başka element ise “yaş” endeksine sahiptir. Elemanların sırası genellikle önemsizdir. Genellikle, bir veritabanını kullanmak gibi veri kayıtlarını depolamak istediğinizde bir ilişkisel dizi kullanırsınız.

PHP indekslenmiş ve ilişkisel diziler arasında herhangi bir iç ayrım yapmaz. İsterseniz aynı dizideki sayısal ve dize dizinlerini de karıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, çoğu zaman dizine alınmış ve birleştirici dizileri farklı diziler olarak düşünmeye yardımcı olur. Ayrıca, pek çok PHP dizi işlevi, dizine alınmış veya ilişkilendirilmiş dizilerle çalışmak üzere tasarlanmıştır.

İlişkisel bir diziye bazen karma olarak da adlandırılır ve dizinleri genellikle anahtar olarak adlandırılır .
 

PHP'de Bir Dizi Nasıl Oluşturulur?
Bir PHP betiği içinde bir dizi oluşturmak kolaydır. Bir dizi oluşturmak için array()yapısını kullanırsınız :


$myArray = array( values );

Dizine alınmış bir dizi oluşturmak için, parantez içindeki dizi değerlerini virgülle ayrılmış olarak listelemeniz yeterlidir. Aşağıdaki örnek, dizine alınmış bir dizi film yönetmeni adı oluşturur ve bunu $directors olarak adlandırılan bir değişkende saklar:

$directors = array( "Alfred Hitchcock", "Stanley Kubrick", "Martin Scorsese", "Fritz Lang" );

Dizin oluştururken, PHP otomatik olarak her bir ögeye sayısal bir dizin atar. Yukarıdaki örnekte, "Alfred Hitchcock" a 0 indeksi verilir. "Stanley Kubrick" ise 1 indeksine sahiptir.

Bir ilişkisel dizi oluşturmak için her bir değeri, bu değer için kullanmak istediğiniz dizinle eşleştirirsiniz. Bunu yapmak için => operatörünü kullanın: 
 

index => value

Aşağıdaki örnek, bir film hakkında bilgiler içeren bir ilişkisel dizi oluşturur ve onu $movie adlı bir değişkende saklar:

$movie = array( "title" => "Rear Window",
                "director" => "Alfred Hitchcock",
                "year" => 1954 );

Eleman içermeyen bir dizi oluşturmak isterseniz bu şekilde yazabilirsiniz:
 

$myArray = array();

Bu yazıda PHP'deki diziler kavramına ve bunların nasıl oluşturulduğuna baktınız. Gelecekteki yazılarda, element ekleme ve çıkarma, element değerlerini okuma ve değiştirme, değerleri herhangi bir sırayla sıralama ve daha fazlası gibi dizilerle nasıl yapılacağına bakacağız.