Google Ads platformunda kullanabileceğiniz temel performans göstergeleri sizin kampanyalarınızın ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Aşağıdaki göstergeleri dikkatlice inceleyerek kampanyalarınızın verimliliğini ve etkililiğini ölçebilirsiniz:

1. Tıklama Oranı (CTR): Bu gösterge, reklamınıza ulaşan insanların reklamınıza tıklama olasılıklarını ölçer. Yüksek bir CTR, reklamınızın ilgimiçin uygun olduğunu ve etkileyici olduğunu gösterir.

2. Konversiyon Oranı: Bu gösterge, reklamınıza tıklayan kullanıcıların belirli bir amaçla ulaşmasını ölçer (örneğin ürün satın alma, form doldurma, telefon arama vb.). Yüksek bir konversiyon oranı, reklamınızın başarılı olduğunu ve müşterilerinize verimli hizmet sunmanızı sağladığını gösterir.

3. Cost-per-Acquisition (CPA): Bu gösterge, bir müşteriyi kazanmak için harcadığınız ortalama maliyeti ölçer. Düşük bir CPA, reklamınızın verimli olduğunu ve işletmenizin maliyetini azaltmanıza yardımcı olduğunu gösterir.

4. Bounce Oranı: Bu gösterge, ziyaretçilerin reklamınıza tıkladıktan sonra tek bir sayfada kalıp sitenizden ayrılmalarını ölçer. Düşük bir bounce oranı, reklamınızın kullanıcıları etkileyici bulmalarını ve daha fazla zaman geçirmelerini sağladığını gösterir.

5. Görüntülenme Oranı: Bu gösterge, reklamınızın kaç kez görüntülendiğini ölçer. Yüksek bir görüntülenme oranı, reklamınızın daha fazla insana ulaştığını ve daha fazla fırsatınızın olduğunu gösterir.

Bu temel performans göstergeleri, Google Ads platformunda yapacağınız çalışmaları etkin şekilde ölçebilmenizi sağlar. Şimdi daha detaylı şekilde  ilerleyelim;

1.Web Site Tıklamaları

Her reklam kampanyasının amacı, ilgili veya potansiyel müşterilere ulaşmaktır. Bunun için reklamların görüntülenmesi ve tıklamalar önemli bir rol oynar. Tıklamalar, reklamların kaç kişinin dikkatini çektiğini ve trafiği ölçer. Bu nedenle, tıklamalar kampanyanın performansının bir göstergesidir ve ay boyunca takip edilmelidir.

Bu hizmetimiz ilginizi çekebilir: Reklam Yönetimi

Ancak, yalnızca tıklamalar kampanyanın başarısını belirlemede yeterli değildir. Tıklamalar yüksek olsa da, reklamların amacı olan dönüşümlerin gerçekleşmemesi, kampanyanın yetersiz olduğunu gösterir. Aynı şekilde, tıklamalar düşük olmasına rağmen, reklamların amacı olan dönüşümlerin gerçekleştiği durumlar da bulunabilir. Bu nedenle, kampanya yöneticileri tıklamaların yanı sıra, dönüşüm oranlarını da kontrol etmelidirler.

Sonuç olarak, her reklam kampanyasının başarısı yalnızca tıklama değil, aynı zamanda dönüşüm oranı ve diğer faktörler de dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

2. Reklam Tıklama Oranı

Tıklama oranı, online reklam kampanyalarının performansını ölçmenin en yaygın yollarından biridir. Tıklama oranı, kampanya süresi boyunca alınan toplam tıklama sayısının, toplam gösterim sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu, bir reklamın ne kadar etkili olduğunu ve müşterilerin reklama tıklama olasılığını ölçmenin bir yolunu sağlar.

Her sektör ve kampanya için ideal bir tıklama oranı bulunmaz, ancak kampanya yöneticileri benzer kampanyaların ortalama tıklama oranlarına göre kendi tıklama oranlarını karşılaştırabilirler. Böylece, kampanyalarının ne kadar başarılı olduğunu ve daha da iyileştirmek için hangi adımları atabileceklerini görürler.

Aynı zamanda, tıklama oranının kalite puanı veya başka bir performans göstergesi olarak kullanılması da mümkündür. Tıklama oranı, müşterilerin reklama maruz kalmasına rağmen onların reklama tıklama ihtimalini ölçer ve kalite puanı da reklama maruz kalma sıklığını ve müşterinin reklama maruz kalması sırasındaki deneyimini ölçer. Bu iki gösterge birbirleriyle etkileşerek reklam kampanyalarının tam performansını ölçmekte yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, tıklama oranı reklam kampanyalarının performansını ölçmenin önemli bir yoludur ve kampanya yöneticilerinin performanslarını iyileştirmek için kullanabilecekleri bir başlangıç noktası sağlar. Ancak, tıklama oranının sadece bir tek performans göstergesi olduğunu ve diğer faktörleri de hesaba katmanız gerektiğini unutmamalısınız.

3. Reklam Kalite Puanı

Google Ads platformunda reklam verenlerin reklam performansını değerlendirmek için kalite puanı göstergesi kullanılır. Bu gösterge, Google tarafından oluşturulan ve beklenen tıklama oranı, açılış sayfası deneyimi, reklamın alaka düzeyi ve reklam biçimini kullanarak bir kampanyanın kalitesini belirler. İyi bir kalite puanı (7-10 arasında), Google Ads ile reklam vermek için daha az para ödemeyi garantilerken, kötü bir kalite puanı (6 veya daha düşük) daha fazla para ödemeyi zorunlu kılar.

Google, reklam verenlere kalite puanını iyileştirmek için geçmiş veriler sunmakta ve kalite puanını rapor etme konusunda şeffaf davranmaktadır. Ancak kalite puanının nasıl belirlendiği konusunda tam bir anlayış sağlamak zordur. Bununla birlikte, reklam verenler her zamankinden daha fazla gayret göstermektedir çünkü kalite puanı, ne kadar para ödeyeceklerini belirlemektedir. Aynı zamanda, kalite puanı diğer performans göstergelerini de etkileyebilme potansiyeline sahiptir, bu nedenle reklam verenler kalite puanını iyileştirmeye çalışmaktadr.

4. Tıklama Başına Maliyet (TBM) Nedir?

Ads reklam verenlerinin amacı, hedef kitlesine ulaşmak ve onların dikkatini çekmektir. Bunu yapmak için reklam verenler belirli bir bütçeyi ayarlarlar. Bu bütçe, kampanyanın amaçları, hedef kitlesi, reklam yerleştirme seçenekleri, reklamın yayınlama süresi gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Ancak, reklam yerleştirme maliyeti, açık artırma yoluyla belirlenir. Reklamverenler, reklam yerleştirme sırasında rakipleriyle rekabet eder ve en yüksek teklif fiyatını öderler.

TBM (tıklama başına maliyet), reklam verenin ne kadar ödediğinin ölçüsüdür. TBM, reklamın kampanyadaki toplam maliyetini, reklamın o kampanyadaki tıklanma sayısına bölerek hesaplanır. TBM, reklamverenler için maliyet kontrolü yapmak için bir araçtır. Reklamverenler, TBM’yi kullanarak kampanyalarının maliyetini belirleyebilir ve kampanyanın aldığı tıklama sayısına göre maliyetini hesaplayabilirler.

TBM, reklam verenin kampanyanın verimliliğini değerlendirmesine yardımcı olur. Reklamverenler, TBM’yi kullanarak, kampanyalarının tıklama sayısına göre maliyetini ölçebilir ve bu verileri kullanarak kampanyalarını optimize edebilirler. Bununla birlikte, TBM sadece bir göstergedir ve reklam verenlerin reklam kampanyalarının verimliliğini tam olarak değerlendirmek için diğer faktörleri de dikkate alması gerekir.

5. Edinme Başına Maliyet (EBM) Nedir?

Google Ads’te reklam kampanyaları oluştururken, Edinme Başına Maliyet (EBM) belirlemeniz gerekir. EBM, reklam verenlerin her bir müşteri için ödediği fiyatı ölçen bir göstergedir. Google Ads, ortalama EBM’yi toplam dönüşüm maliyetinin dönüşüm sayısına bölünerek hesaplanan bir miktar olarak tanımlar.

Ancak, ortalama EBM kabullenmek çok kolay olsa da, reklam verenler genellikle hedefli EBM kullanırlar. Hedefli EBM, reklam verenlerin bütçelerinde belirlenen bir EBM’yi temel alarak, mümkün olduğunca çok sayıda dönüşüm elde etmek için reklam verenlerin tekliflerini otomatik olarak belirler.

Bu teknik kullanmak için, reklam verenlerin dönüşüm izlemeyi ayarlaması, farklı teklif stratejilerini anlaması ve son 30 günde en az 30 dönüşüm elde etmesi gerekmektedir. Ayrıca, reklam verenlerin kalite puanlarına göre ortalama EBM belirlenir ve reklam verenlerin EBM belirlemelerinde bu kalite puanlarının rolü vardır.

6. Reklam Dönüşüm Oranı (DO)

Dönüşüm oranı, bir kampanya veya reklamın ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanılan bir kavramdır. Bu oran, tıklama sayısını dönüşüm sayısına bölerek hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir. Dönüşüm oranı, kampanya veya reklamın amaçlarına ulaşma oranını gösterir.

Dönüşüm oranı, kampanya veya reklam yöneticileri tarafından değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Reklam yöneticileri, dönüşüm oranı yüksek olan kampanyaların daha başarılı olduğunu düşünebilir ve bu doğrultuda daha fazla öncelik ve kaynak ayırabilir. Aynı zamanda, reklam yöneticileri dönüşüm oranı düşük olan kampanyaları analiz ederek, neden dönüşüm oranı düşük olduğunu keşfederek ve daha etkili hale getirebilir.

Sonuç olarak, dönüşüm oranı, kampanya veya reklamın başarısının ölçüsü olarak kullanılabilir ve reklam yöneticileri tarafından değerlendirme amaçlı kullanılabilir. Ancak, dönüşüm oranı sadece bir gösterge olduğundan, diğer faktörler de dikkate alınmalıdır ve dönüşüm oranı yüksek olsa bile, reklamın tamamı amaçlarına ulaşmış olmayabilir.

7. Gösterim Payı (BGBM) Nedir?

Reklam gösterimleri, bir reklamın bir kullanıcı tarafından görüntülenme sayısını belirler. Ancak, tek başına bir reklamın görüntülenme sayısı, o reklamın etkililiğinin doğru bir göstergesi değildir. Başka faktörler de etkililiğin belirlenmesinde rol oynar, örneğin tıklama oranları, dönüşüm oranları ve benzeri.

Gösterim payı, bir kampanyanın toplam uygun gösterim miktarına bölünerek elde edilen gösterim oranıdır. Uygun gösterim miktarı, hedefleme ayarları, onay durumları, kalite ve diğer faktörlere göre tahmin edilir. Gösterim payı verileri, kampanyalar, reklam grupları, ürün grupları ve anahtar kelimelere göre analiz edilebilir.

Gösterim payı, pazarlamacılar için rakip reklamlarla rekabet anlayışı verir. Örneğin, bir anahtar kelime için yüzde 50 gösterim payına sahip olmanız, rakiplerinizin diğer yüzde 50’ye sahip olduğunu gösterir. Yüksek gösterim payı elde etmek, rakiplerin reklamlarının görüntülenme sayısını azaltmak anlamına gelir. Gösterim payını artırmak istiyorsanız, tekliflerinizi ve bütçenizi artırmanız gerekir.

Sonuç olarak, reklam gösterimleri ve gösterim payı, bir reklam kampanyasının performansını ölçmek için faydalı araçlar olsa da, tek başına bir reklamın etkililiğini belirlemek için yeterli değildir. Başka faktörler de dikkate alınmalıdır.

8. Arama Motorlarında Reklam Konumu

Google ve Bing gibi arama motorları, internet kullanıcılarına arama sorgularına yönelik olarak hem ücretli hem de organik arama sonuçları sunarlar. Ücretli arama reklamları, arama sonuç sayfasının en üst kısımlarında yer alır ve genellikle bir numaralı sırada görülür. Organik arama sonuçları ise daha aşağıdaki sıralarda yer alır.

Reklam sıralaması, arama motorları tarafından reklam verenlerin kalite puanı ve gösterim başına maksimum maliyetlerine dayanılarak hesaplanır. Ancak ortalama sıralama gerçek bir ortalama olduğu için belirli bir zaman için tam olarak nasıl hesaplanacağı belirsizdir. Ortalama sıralama, belirli bir gün için 1., 4. veya 6. sırada yer alma ihtimalini içerebilir.

İlk pozisyonlar çok arz edilir ve birçok reklam veren ilk sırada yer almak ister. Ancak, en üst sırada yer almak mutlaka dönüşüm için garanti vermez. Bazı reklam verenler, daha düşük pozisyonlarda bile daha fazla dönüşüm elde edebilirler.

Ortalama sıralama, kampanya ve raporlar hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir ancak hedef göstergesi olarak kullanılmamalıdır. Arama motorları tarafından sunulan reklamlar, en yüksek telif verene her zaman ilk sırayı vermez ve reklam sıralaması, en yüksek telif verenle eşitlenmez. Arama motorları, dengeli sunum tercih eder ve reklam sıralamasını dengeli bir şekilde hesaplarlar.

9. Reklam Bütçesi Yönetimi

Ücretli arama pazarlaması, reklam verenlerin belirli bir hedef kitleye ulaşmak için, anahtar kelime veya cümlelerin arama motorları üzerinden reklam vermelerini sağlayan bir pazarlama stratejisidir. Bunun için, pazarlamacılar aylık bütçe verilir ve bu bütçeyi en etkili şekilde kullanma yükümlülüğü vardır.

Bütçe kazanımı, reklam verenin belirlediği bütçenin ne kadarının harcandığını ve bu harcamanın ne kadar etkili olduğunu gösterir. Pazarlamacılar, kampanyaların nasıl yönetildiği konusunda fazla bilgi sahibi olabilirler, ancak bütçe kazanımının önemi bütçe kullanımı sürecinde pek düşünülmez.

Pazarlamacıların aylık olarak bütçenin fazla veya az harcandığının nedeni, sürekli bir şekilde teklif vermenin ve ADS açık artırmasındaki dalgalanmaların zorluklarıdır. Bu dalgalanmalar, pazarlamacıların belirli bir hedef kitleye ulaşma stratejilerini sürekli olarak güncellemelerine ve değiştirmelerine neden olabilir.

Sonuç olarak, bütçe kazanımı önemlidir ve pazarlamacılar tarafından dikkate alınması gereken bir temel performans göstergesidir. Reklam verenler için de bütçe kazanımının etkililiği, yatırımın getirisi ve reklamın etkililiğinin ölçüsüdür.

10. Müşteri Yaşam Boyu Değeri

Yaşam boyu değer (Lifetime Value), bir müşterinin bir işletme için sağladığı maddi katkının ölçüsüdür. Bu değer, müşterinin işletmeden satın aldığı ürün ve hizmetlerin toplam fiyatından daha fazlasını ifade edebilir, çünkü müşterinin işletmedeki kalma süresine, tekrar alışveriş yapma olasılığına ve müşteriyi tavsiye etme olasılığına göre değişebilir.

Lifetime Value hesaplamaları, öncelikle müşterinin işletmede kalma süresini ölçerek başlar. Bu süre, müşterinin ilk alışverişinden son alışverişine kadar olan zaman dilimidir. Müşterinin işletmede kalma süresine dayalı olarak, müşterinin ortalama aylık harcama tutarı ve müşteri başına kar marjı da hesaplanabilir. Ayrıca, müşterinin tekrar alışveriş yapma olasılığı ve müşteriyi tavsiye etme olasılığı da Lifetime Value hesaplamalarına dahil edilebilir.

Büyük işletmeler için Lifetime Value hesaplamaları daha da kompleks hale gelebilir. Bunun nedeni, birçok faktörün hesaba katılması gerekmektedir, örneğin ortalama müşteri ömrü, müşteri tutma oranı, uygulanan indirimler ve daha birçok faktör.

ADS pazarlamacıları, genellikle Lifetime Value hesaplamalarının bu kadar kompleks olduğunu düşünmezler, ancak temel performans göstergelerinin nasıl ölçüldüğünü bilmeleri oldukça yararlıdır. Çünkü farklı pazarlamacılar için Lifetime Value farklı şeyler ifade edebilir, ancak temel olarak hep aynıdır ve bir işletmenin müşterilerinden sağlanan maddi katkıyı ölçmek için kullanılır.

11. Reklam Raporlama

Temel performans göstergeleri, reklam verenlerin pazarlama faaliyetlerinin ne kadar başarılı olduğunu ölçmelerine yardımcı olan önemli araçlardır. Bunlar, tıklama oranı, kalite puanı, yaşam boyu değer, tıklama başına maliyet, edinme başına maliyet gibi farklı göstergeleri içerebilir.

Her bir gösterge, farklı bir boyutunu ölçer ve birbirini dışlayan şeyler değildir. Örneğin, tıklama oranı yüksek olabilir ancak kalite puanı düşük olabilir. Bu nedenle, tek başına bir göstergenin reklam verenin hedeflerini tam olarak yansıtmayabileceği unutulmamalıdır. Reklam verenler, temel performans göstergeleri oluştururken bütüncül bir yaklaşım benimsemelidir ve müşteri amaçlarını da göz önünde bulundurmalıdır.

Her metrik için ayrı bir rapor oluşturmak mümkündür, ancak en önemli performans göstergelerini belirlemek öncelikli olmalıdır. Bu göstergeler, müşterilerinizin hedeflerine ulaşma ihtimalini en iyi şekilde ölçer ve ilerlemeyi açıkça gösterir.

Her zaman tüm performans göstergelerine odaklanmak doğru bir yaklaşım değildir. Aşırı performans göstergesi kullanmak, iyi görünmek amacıyla yapılabilir ancak müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamayabilir. Bunun yerine, müşterilerin standartlarına uygun olarak ilerlemeyi belirleyin ve sadece en önemli performans göstergelerine odaklanın.

Sonuç olarak, temel performans göstergeleri reklam verenler için önemli araçlardır ve bütüncül bir yaklaşım benimsemeli, müşteri amaçlarına uygun olarak seçilmeli ve aşırı yükleme yapılmamalıdır.