Array_slice() işlevi ile PHP Dizilerinden Elements Çıkarma

Bu yazımızda, bir diziden, bir dizi ögeyi çıkarmak için PHP’nin array_slice() işlevinin nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattık. Siz de bu konuyu öğrenmek ve uygulamak istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin!

Array_slice() işlevi ile PHP Dizilerinden Elements Çıkarma

Bu yazıda, bir diziden bir dizi ögeyi çıkarmak için PHP’nin array_slice() işlevini keşfedeceksiniz.
 

Temel array_slice) Kullanımı
Array_slice () kullanmak için, genellikle aşağıdaki argümanları iletirsiniz:

  • Dilimi ayıklamak için kullanılan dizi.
  • Çıkarma işlemini başlatmak istediğiniz ögenin konumu (ilk ögenin bir konumu vardır 0).
  • Çıkarılacak elemanların sayısı.

array_slice (), çıkartılan elemanları içeren bir dizi döndürür. (Orijinal dizi değiştirilmedi.)
Array_slice () 'nin nasıl kullanılacağını gösteren bir örnek:

$directors = array( "Alfred Hitchcock", "Stanley Kubrick", "Martin Scorsese", "Fritz Lang" );
// Displays "Array ( [0] => Stanley Kubrick [1] => Martin Scorsese )"
print_r( array_slice( $directors, 1, 2 ) );

Yukarıdaki kod dört elemanlı bir dizin isimleri dizisi oluşturur. Ardından da ikinci ve üçüncü elemanları çıkarmak için array_slice() işlevini kullanır.

Bir elemanın pozisyonunun mutlaka indeksiyle aynı olmadığını unutmayın. Örneğin, bir dizideki ilk öge her zaman 0 konumuna sahiptir, ancak dizini 456 olabilir. PHP'de dizine alınmış dizilerin sıfırdan başlayarak bitişik dizinlere sahip olmaları gerekmez (genellikle öyle olsalar da).

Endeksleri Korumak

Yukarıdaki örnekte array_slice () ögesinin sonuç dizisindeki ögeleri yeniden dizine eklediğini görebilirsiniz. Stanley Kubrick yeni bir “0” dizini alırken, Martin Scorsese yeni bir “1” dizini alır. Genellikle bu bir sorun değildir, çünkü yalnızca ortaya çıkan dilimdeki ögelerin sırasını dikkate alırsınız, dizinleri değil.

Ancak, bazen çıkarılan ögelerin indekslerini korumak önemlidir. Örneğin endeksler, bir veri tabanı tablosundaki kayıtlara işaret eden anahtarlar olabilir veya başka bir önemi olabilir. Bu durumda, array_slice () işlevine doğru dördüncü argümanı ileterek çıkarılan ögelerin dizinlerini koruyabilirsiniz. İşte bir örnek:

$directors = array( "Alfred Hitchcock", "Stanley Kubrick", "Martin Scorsese", "Fritz Lang" );
// Displays "Array ( [1] => Stanley Kubrick [2] => Martin Scorsese )"
print_r( array_slice( $directors, 1, 2, true ) );

Array_slice () uygulamasının endeksleri orijinal diziden koruduğuna dikkat edin. Stanley Kubrick için 1 ve Martin Scorsese için 2.  array_slice(), bir an göreceğiniz gibi, dizinleri her zaman ilişkisel dizilerde korur. Bu yüzden, ilişkisel dizileri dilimleyerek gerçek argümanı iletmeye gerek yoktur.

Dizinin Sonuna Çıkarma

Üçüncü argümanı dışarıda bırakırsanız, array_slice() başlangıç ​​pozisyonundan dizinin sonuna kadar çıkar. Dizinin ne kadar süreceğini bilmiyorsanız, bu yararlı olabilir. Örneğin:

$directors = array( "Alfred Hitchcock", "Stanley Kubrick", "Martin Scorsese", "Fritz Lang" );
// Displays "Array ( [0] => Stanley Kubrick [1] => Martin Scorsese [2] => Fritz Lang )"
print_r( array_slice( $directors, 1 ) );

İlişkisel Dizilerde array_slice() İşlevi Kullanımı

İlişkilendirilebilir bir diziden öge çıkarmak için array_slice() ögesini de kullanabilirsiniz. İkinci ögeden başlayarak, bir ilişkisel diziden iki öge alan bir örnek:

$movie = array( "title" => "Rear Window",
                "director" => "Alfred Hitchcock",
                "year" => 1954, 
                "minutes" => 112 );
// Displays "Array ( [director] => Alfred Hitchcock [year] => 1954 )"
print_r( array_slice( $movie, 1, 2 ) );

Yukarıdaki örnekte array_slice()'nin, sonuçtaki dizideki "director" ve "year" endekslerini koruduğuna dikkat edin.

Bu yazıda, bir dizideki bir dizi ögeyi döndüren kullanışlı bir PHP işlevi olan array_slice () işlevini keşfettiniz. Nasıl olduğunu gördünüz

  • Dizinli ve ilişkisel dizilerde array_slice() kullanımı
  • Dizinlenmiş dizilerle çalışırken endeksleri koru
  • Bir dizinin sonuna kadar ögeleri tamamen çıkarın.